Meditationen

Zur Zeit bieten wir folgende Meditationsabende an:

Maximale Teilnehmerzahl der Meditationen: 15 Personen.

Die nächsten Meditationen

15. Dezember 2017
  • Klangschalenmeditation 15. Dezember 2017 @ 19:00 - 21:30

26. Januar 2018
  • Meditation 2 Herzen 26. Januar 2018 @ 19:00 - 22:00

07. Februar 2018
  • Klangschalenmeditation 07. Februar 2018 @ 19:00 - 21:30

23. Februar 2018
  • Seelenmeditation 23. Februar 2018 @ 19:00 - 22:00

23. März 2018
  • Meditation 2 Herzen 23. März 2018 @ 19:00 - 22:00

23. Mai 2018
  • Meditation 2 Herzen 23. Mai 2018 @ 19:00 - 22:00

06. Juni 2018
  • Seelenmeditation 06. Juni 2018 @ 19:00 - 22:00

08. Juni 2018
  • Meditation 2 Herzen 08. Juni 2018 @ 19:00 - 21:30

15. Juni 2018
  • Meditation 2 Herzen 15. Juni 2018 @ 19:00 - 22:00

20. Juni 2018
  • Klangschalenmeditation 20. Juni 2018 @ 19:00 - 21:30